POSKYTUJEME

Ordinační doba

Po 08:00 - 15:00
Út 08:00 - 15:00
St 08:00 - 15:00
Čt 08:00 - 15:00
08:00 - 15:00
gsm: 731 440 903
tel: 257 221 263

Arbes Dent

zubní ordinace

Pavla Švandy ze Semčic 13

150 00 Praha 5

Hrazení úkonů

Současný rozvoj moderní stomatologie a špičkové technologie, které umožňují nové metody ošetření, způsobily vznik značného rozdílu mezi moderní a kvalitní péčí na straně jedné a péčí, kterou jsou schopny a ochotny hradit zdravotní pojišťovny na straně druhé. Proto, stejně jako je tomu i v ostatních vyspělých zemích EU, zdravotní pojišťovny v České republice přispívají pouze velmi malým procentem celkové ceny (protetické práce) nebo vůbec ne.

Součástí péče o pacienta je komplexní vstupní vyšetření, které zahrnuje celkové vyšetření chrupu, včetně pořízení digitálního snímku. Následně Vám bude lékařem po vzájemné domluvě navržen plán léčby současně s odhadem časové náročnosti a finančních nákladů. U pacientů pojištěných u smluvně zajištěných pojišťoven Všeobecná zdravotní pojišťovnou (VZP-111), Oborová zdravotní pojišťovna (OZP-207), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV-211) a Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP–201) je komplexní vstupní vyšetření hrazeno touto zdravotní pojišťovnou, včetně některých dalších výkonů hrazených ze zdravotního pojištění. To je však jen malý zlomek moderní zubní péče odpovídající trendům 21. století a poskytující naší ordinací.

Arbes Dent zubní ordinace v rámci zachování kvality a nároků současného ošetření vykazuje úhrady výkonů zdravotním pojišťovnám, které svými standardy neovlivní kvalitu poskytované péče. Další provedené výkony jsou hrazeny pacienty na základě minutové kalkulace vypočítané odbornou firmou.
Podrobné informace k cenám Vám podá Váš ošetřující lékař.

Arbes Dent zubní ordinace má uzavřeny smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP -111), Oborovou zdravotní pojišťovnou (OZP -207), Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra (ZPMV-211) a Vojenskou zdravotní pojišťovnou (VoZP–201).

Více informací...

Vícerozsah zdravotní pojišťovny

Orientační rozsah stomatologické péče hrazené zdravotními pojišťovnami

  • 2 x preventivní vyšetření ročně (Druhá prohlídka v roce podléhá formálnímu regulačnímu poplatku 30,-Kč a může být provedena s odstupem min. 3 měsíců od první. Pojišťovny hradí vyšetření pouze u jednoho lékaře, tzn. jste-li u nás poprvé a bylo-li již vaším předchozím lékařem vyšetření pojišťovně v témže roce účtováno, musíte vstupní vyšetření uhradit dle platného ceníku.)
  • RTG vyšetření (malé snímky bez omezení a panoramatický snímek 1x za dva roky)
  • lokální injekční anestezie
  • jednoduché výplně zubů z nedózovaného amalgamu (1 výplň na 1 zub 1x ročně), jehož aplikaci jsme v naší praxi s ohledem na zdravotní rizika prakticky opustili a zhotovujeme ho pouze na výslovnou žádost pacienta. Většina našich pacientů požaduje skutečně kvalitní péči, kterou amalgamová výplň při jejíž přípravě se manipuluje s toxickou rtutí a která musí být zhotovena během 5 minut 150let starou technologií, opravdu není. Její jedinou "výhodou" zůstává právě úhrada z prostředků všeobecného zdravotního pojištění. Negativní následky takto zhotovených „plomb“ řešíme v naší praxi každodenně…
  • výplně dočasných zubů u dětí
  • extrakce dočasných i stálých zubů vč. chirurgických extrakcí
  • drobné chirurgické výkony na měkkých i tvrdých tkáních a první pomoc při úrazu zubů
  • celkové zubní náhrady s pryskyřičnými zuby a neprůhledným patrem (plně hrazeno 1x za 3 roky)
  • část ceny korunek, fixních můstků (1x za 5 let) a částečných snímatelných náhrad (1x za 3 roky)

Promarněný termín

Obě naše zařízení poskytují Vám a Vašim zubům tu nejlepší možnou péči založenou na vysoké profesionalitě, špičkové kvalitě prováděných výkonů a jejich bezbolestném a maximálně šetrném provedení. Také se snažíme plánovat svoji práci tak, abyste nemuseli na své ošetření zbytečně čekat.

Nejčastější obtíží při ošetřování našich pacientů je nedostatek volných termínů. Proto je nám líto, když je čas plánovaných výkonů zmařen pozdě omluvenou nebo neomluvenou absencí pacienta či jeho pozdním příchodem.  Z výše uvedených důvodů pacienty žádáme, aby se co nejdříve telefonicky, emailem či osobně omluvili, pokud zjistí, že se nebudou moci dostavit ke svému ošetřujícímu lékaři v domluveném termínu. Čím dříve se omluví, tím spíše můžeme termín poskytnout jinému pacientovi a tím dříve budeme moci i Vám nabídnout náhradní termín.

Vzhledem k tomu, že nechceme snižovat kvalitu naší péče, zkracovat objednací termíny ani zvyšovat ceny ošetření zakalkulováním časových ztrát, jsme nuceni přistoupit k tomu, abychom nastavili určitá pravidla směřující k eliminaci počtu neomluvených návštěv pacientů.

Pokud se tedy pacient opakovaně maximálně 3x nedostaví bez včasné omluvy, tj. 48h. před naplánovaným ošetřením, bude vyřazen.  Znovu zařazení do našeho systému bude možné za poplatek 750,-Kč (ztráta 3 neomluvených návštěv), který mu bude naúčtován při jeho návštěvě. Pokud se pacient opět při znovu zařazení bez omluvy nedostaví, další toto zařazení již nebude možné.

Děkujeme za pochopení a věříme, že tato pravidla akceptujete a pomůžete nám tím zkrátit čekací doby na termín a dále zkvalitňovat naši péči. 


Bližší informace Vám rádi poskytneme a na základě vyšetření zhotovíme cenový plán. E-mailem ani telefonicky bez podrobného klinického a rentgenologického vyšetření bohužel nelze stanovit potřebný rozsah léčby a tedy ani celkovou cenu.

Výběr základních položek z ceníku

Výkon

Cena

vstupní vyšetření

hrazeno ZP

preventivní prohlídka 2x ročně

hrazeno ZP

digitální snímkování RTG a OPG

hrazeno ZP

vyhodnocení snímků

hrazeno ZP

anestezie

hrazeno ZP

dentální hygiena (60 min.)

viz. Arbes+

bělení zubů

viz. Arbes+

ošetření zubního kazu (kapslový amalgam)

od 1.134 Kč

ošetření zubního kazu (bílá výplň)

od 1.239 Kč

ošetření zubního kazu (estetická bílá výplň)

od 1.588 Kč

ošetření zubních kanálků – endodoncie

od 3.782 Kč

zhotovení korunky - metalokeramika

od 5.964 Kč

zhotovení korunky - celokeramika

od 10.738 Kč

implantát (vyšetření, zavedení, materiál)

od 18.000 Kč*

* V ceně implantátu není zahrnuta cena korunky.
Uvedené ceny jsou orientační. Závazná cena je stanovena lékařem dle ceníku výkonů.

Podrobné informace k cenám Vám podá Váš ošetřující lékař. Ceník úkonů je k nahlédnutí v ordinaci.
Platby lze provádět v hotovosti nebo platební kartou.

Přijímáme tyto platební karty:
MasterCard, Maestro, MasterCardElectronic, VISA, VISA Electron, Diners Club, American Express.